В продължение на 51 години БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ създава история и предоставя възможности на бизнеса.

Изложбата традиционно се организира под патронажа на Министерството на здравеопазването в България и с подкрепата на съсловните организации Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Съюз на зъботехниците в България, Асоциация на денталните дилъри в България и Български фармацевтичен съюз.

Най-старото специализирано изложение за медицина в България е проводник на нови технологии и оборудване, иновативни методи на лечение, платформа за обучение на специалисти от здравната сфера. Изложбата има значителен принос за качеството на здравеопазването в страната, както и за новостите в бранша в България.  

                                                                       

 

Доказала своята полезност за бизнеса, БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ продължава да привлича интерес на традиционни и нови участници, на български и чуждестранни специалисти.

Акценти за БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2016:

  • Над 200 фирми от България и 12 други държави
  • Директни изложители от България, Германия, Гърция, Израел, Италия, Китай, Пакистан, Полша, Румъния, Русия, Словения, Тайван, Турция
  • 800 представени компании от 40 държави
  • 24 нови участници от България
  • 22 нови чуждестранни участници
  • 35 фирми български производители
  • Над 150 нови продукта от 28 държави

 

Интересна делова програма очаква професионалистите от бранша – планира се конгрес по дентална медицина, симпозиум за иновации в медицината, зони за социално значими дейности, фирмени презентации и семинари, обмяна на опит и обсъждане на съвременните тенденции в здравеопазването.

Бизнес гайдът  today, специалното издание на  БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ,  ще отрази и информира специалистите от бранша за представените новостите и професионални форуми в дните на изложбата.

Заявете участие в БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2017 сега!

Създайте нови възможности за успешен бизнес!