OneLife елиминира замърсявания, предизвикани от биофилми
Откриваме повече за iPhysio профил дизайнер и имплант I-Bone в зала 3, щанд D4
Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници
Аспирационни системи от ново поколение

Патентовани технологии за създаване на чиста и стерилна работна среда

Екипът на фирма BIOKOM TRENDAFILOV представя OneLife и EnziSurf Descale & Drain на щанда си, по време на изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА 2024

Чистата и стерилната работна среда са от първостепенна важност за всяко болнично заведение, лекарски и дентален кабинет. Вземайки предвид високите изисквания в съвременното здравеопазване, фирма BIOKOM TRENDAFILOV ще запознае публиката с двата патентовани продукта – OneLife и EnziSurf Descale & Drain. Това ще се случи на изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА 2024 в зала 2, щанд А6. Международният формат стартира в Интер Експо Център на 29 март, събирайки над 180 изложители от три континента.

Ензимите, които наистина почистват

Патентованата ензимна технология OneLife елиминира замърсявания, предизвикани от биофилми. Създадена е от OneLife s.a. „Биофилмите са основен рисков фактор при контрола на инфекциите“, напомнят от BIOKOM TRENDAFILOV. Нека разгледаме, в какво се крие проблемът:

 • 90% до 99% от бактериите съществуват под формата на биофилм, а не в свободно състояние. Медицинските инструменти и уреди не са изключение.
 • ако почистващият детергент не премахне изцяло органичната материя, която защитава бактериите в биофилма, те стават до 1000 пъти по-устойчиви на дезинфектантите
 • повечето биоциди се тестват срещу свободни (плактонни) бактерии, но не и срещу биофилми

Ензимна технология Onelife предлага пълно решение на проблема, благодарение на:

 • патентована технология – съдържаща 3 до 7 ензима, за разграждане матрикса на биофилмите.
 • висока концентрация и икономична употреба – дозировка по-малка от 1%
 • щадящи са към инструментариума – рН = 7
 • биоразградимост – над 95%
 • превенция – третирането с ензимните детергенти за превенция осигурява непрекъснато премахване на органична материя, предотвратяващо образуване на биофилми

Ензимната технология Onelife действа в 3 стъпки:

1.Откриване на биофилмите по медицински и дентален инструментариум:

 •             с Detect2 kit – комплект за бърза визуална проверка на почистването, в рамките на 5 минути. Проверява над 1500 инструмента, а разтворът е устойчив 2 месеца след изливането му във ваната
 •            с Babyscope 2.0 –  визуална проверка на качеството на почистване на медицински инструменти с отвори като гъвкави ендоскопи, бронхоскопи, цистоскопи и други

2.Разграждане на биофилмите – мултиензимни детергенти за дълбоко почистване на силно замърсени медицински и дентални инструменти и възстановяване на оригиналното им състояние; с широк спектър на действие – EnziQure & EnziDent

3. Превенция срещу образуването на биофилми – eжедневно със 7-ензимния комплекс enziMed® Prevent MAX за превантивно почистване и поддръжка на ендоскопска апаратура и медицински инструментариум и 6-ензимната формула EnziDent FLOW – за поддръжка на дентални юнити и аспирационни системи.

OneLife елиминира замърсявания, предизвикани от биофилми

Висококонцентриран и биоразградим за чиста среда

EnziSurf Descale & Drain е другият продукт, акцент на фирма BIOKOM TRENDAFILOV на изложение БУЛДЕНТАЛ 2024. Патентованата технология EnziSurf Descale & Drain е протокол за деконтаминация на сифони/мивки в интензивни звена.

От BIOKOM TRENDAFILOV посочват няколко ключови факта:

 • 62% от нетретираните мивки са контаминирани с мултирезистентни бактерии.
 • капките се разпръскват встрани и достигат на разстояние до 1,50 метра от мивката.
 • последствията от замърсената мивка са разпространението на микроорганизмите върху пациентите и персонала.
 • установените случаи на инфектирани пациенти от мивка, установена като източник на мултирезистентни бактерии, налага разработването на ефективно средство за превенция срещу предаването на патогени от канализацията към пациентите

EnziSurf Descale & Drain е:

 • с доказано действие срещу образуваните биофилми и резистентни микроорганизми и предотвратяване на повторна поява
 • готов за използване, под формата на пяна
 • високо концентриран, биоразградим. Съдържа ДНКаза, която таргетира ДНК, съдържащо се в матрикса на биофилма.

От компанията представят и 3-стъпков протокол за използване:

 1. ПРЕМАХНИ – enziSurf Descale премахва минералните отлагания, варовик
 2. ПОЧИСТИ – enziSurf Drain разгражда матрикса на биофилма включително еДНК
 3. ДЕЗИНФЕКЦИРАЙ с дезинфектант по избор за елиминиране на остатъчните бактерии

EnziSurf Descale & Drain е другият продукт, акцент на фирма BIOKOM TRENDAFILOV

 

От 29 май медицинският, денталният и естетичният сектор отправят поглед към БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА 2024 – Булмедика Булдентал Дерма & Естетика (bulmedica.bg)

 

Български фирми могат да се възползват от подпомагане от ИАНМСП за участие в изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА – Булмедика Булдентал Дерма & Естетика (bulmedica.bg)