Проектиране и изграждане на щандове

Малките детайли, художественият език и графичният репертоар са в основата на визуалната идентичност, която отличава в пренаситения пазар. Чрез креативни идеи, цветове и изведени графично акценти, професионалният екип от визуални артисти на Интер Експо Център изгражда индивидуални щандове, със собствен виузален език, който формира облика на изложителя.
Предлагаме следните услуги:

  • Проектиране и изграждане на различни видове изложбени щандове от модулни елементи и подбрани елементи;
  • Графичен дизайн на щандове;
  • Разнообразие от оборудване и мебели;
  • Цялостна техническа поддръжка