ИАНМСП подпомага фирмите чрез проект BG16RFPR001-1.002-0001
Откриваме повече за iPhysio профил дизайнер и имплант I-Bone в зала 3, щанд D4
Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници
Аспирационни системи от ново поколение

Български фирми могат да се възползват от подпомагане от ИАНМСП за участие в изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА

Финансирането е по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ Фирмите, които искат да участват с щанд на наближаващото изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА могат да се възползват от финансиране, осигурено от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Това съобщават от агенцията, във връзка с изложението на медицинския, денталния и дерматологичния сектор, което ще се проведе в Интер Експо Център от 29 до 31 май. „Международното изложение предлага цялостен панорамен поглед над сектор хуманна и дентална медицина и неговото развитие и е ключова платформа за работа с професионалистите в областта на медицинското оборудване“, отбелязват от ИАНМСП. Финансирането е осигурено със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Пълните условия и документи за кандидатстване ще откриете на линковете: https://www.sme.government.bg/?p=64684 https://b2bconnect.bg/bg/events/view/262 От 29 май медицинският, денталният и естетичният сектор отправят поглед към БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА 2024 – Булмедика Булдентал Дерма & Естетика (bulmedica.bg)