Конфигуратор на щандове на ИЕЦ

Конфигураторът може да се ползва от изложители, които имат потвърдено място в залите на изложението и са заявили стандартно изграждане