Билкови екстракти в шипково масло от Тревнеския балкан  
Откриваме повече за iPhysio профил дизайнер и имплант I-Bone в зала 3, щанд D4
Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници

Управление на движението на посетители без изчакване и опашки на Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика 2020

Crowd management система ще управлява човекопотока на изложението

От 7 до 9 октомври специализираното изложение с медицинска и дентална насоченост Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика 2020 отваря врати в Интер Експо Център.

„Професионалният бизнес форум, който ще се състои за 54-и път, ще се проведе при спазване на всички мерки за безопасност, предвидени от властите в условията на пандемия от коронавирус COVID-19”, коментират организаторите.

Интер Експо Център е проектиран за провеждането на специализирани изложения с всички условия и е мястото, което гарантира, че при създалите се условия могат да се проведат такива събития в сигурна и здравословна среда. Изложбеният център осигурява интелигентно управление на вентилационните системи в изложбените зали, благодарение на което се гарантира добро проветряване на залите в него. Големият обем на въздуха в изложбените халета, които са с височина над 10 м, е още една предпоставка за сигурна и безопасна среда във всеки един момент от провеждането на бизнес форумите.

Изложенията като Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика по своята същност значително се различават от масовите мероприятия, каквито например са концертите, които събират по едно и също време на едно и също място голям брой хора. За разлика от тях и предвид характера им, те не събират общия брой посетители в един и същи времеви диапазон в едно общо пространство, което на практика изключва възможността от струпвания на големи групи хора и съответно подсигурява свободното движение при спазване на всички разписани от властите мерки.

Без чакане и опашки

„За да се избегне възможността за струпване и опашки на входовете на Интер Експо Център и гарантиране на гладкото придвижване на посетителите, сме предвидили „умно въвеждане“ на входа на залите, което да контролира човекопотока”, коментират организаторите. За целта е разработена система на Crowd management, която осъществява входно-изходния режим, чрез обозначаване на всички входове и изходи и указване на посока за движение на посетителите, както и чрез използването на технологиите за мениджмънт на достъп.

Отстояние между щандовете

Тъй като изложенията имат за основна цел създаването на бизнес контакти с акцент бизнес комуникацията и обмяната на опит и знания, организаторите могат да контролират и изискванията за минимално отстояние между хората. При поектирането на площоразпределението е увеличен размерът на пътеките между щандовете за осигуряване на необходимата безопасна и комфортна дистанция между участниците в изложбите.

Въпреки усложнената обстановка вследствие на пандемията от Covid-19, Булмедика/Булдентал/Дерма & Естетика няма да наруши традицията на провеждането вече 54 години и отново ще отговори на нуждите на медицинския и денталния сектор в България и региона, предоставяйки възможност за обмяна на идеи, знания и опит. Всички новости около изложение следете на bulmedica.bg.