Аспирационни системи от ново поколение
Над 90 лектори се включват в съпътстващите събития на изложения БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА&EСТЕТИКА
Да спрем следите на времето върху кожата

Pax-I Insight – продукт от ново поколение на VATECH GLOBAL

Дентиос ЕООД ще представи Pax-I Insight на VATECH GLOBAL – продукт от ново поколение, който дава възможност за преглед на панорамна снимка в дълбочина.

Insight PAN създава многослойни снимки, с 41 на брой срезове в дълбочина, което дава възможност за максимално точно диагностициране. Благодарение на усъвършенствания софтуер може да се проследи за скрити или увредени корени и канали или местоположение на пулпит. Превъзходно качество на изображението за минимално време: CEPH-1.9 sec / Pano-10,4 sec.

Повече ще научите в зала 3, щанд C1.