Откриваме повече за iPhysio профил дизайнер и имплант I-Bone в зала 3, щанд D4
Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници
Аспирационни системи от ново поколение

NABAD SWEDI PRO с обувки за техническа безопасност

SWEDI PRO – бялата гама е най-пълната гама обувки за техническа безопасност – за медицински сестри, лаборатории, общности, за кетъринга и хранително-вкусовата промишленост, на фирма NABAD SWEDI PRO

Кожата, с противоизпотяващи свойства и антибактериално действие, съдейства за доброто здраве на работниците.

Специалните обувки ще откриете в зала 1, щанд D 9.