YELLOW LINE

Sofia, 100 Ivan Evstratiev Geshov Blvd., Residence 100

admin@yellow-line.com; dr.yoana.fileva@yellow-line.com; dr.nadya.paytasheva@yellow-line.com

В днешно време пациентите търсят все по-бърз, по-ефективен и невидим начин да коригират своята усмивка. Водени от желанието да осигурим на денталните лекари и техните пациенти тази услуга,създадохме алайнери Yellow Line. Разработени от д-р Уилям Хаусман – специалист ортодонт с над 20 години опит с лечението с алайнери. Екипът ни от ортодонти и дентални лекари планира леченията, така че да са клинично осъществими и  да осигурят предвидими резултати за ортодонтското лечение.

Плановете са изработени от дентални лекари и проверявани от ортодонти. Ние съдействаме на всяка една стъпка, за да постигнем заедно мечтаната усмивка на пациентите.

Представени компании

  • No results found.