WEB MEDICINE

Bulgaria 4000 Plovdiv, 54 Tsar Boris III Blvd.

+359 32663127

grozev39@gmail.com

Описание – компания, специализирана в предлагане на медицински услуги в онлайн среда, както и в производство на роботи и специализиран хардуер и софтуер за нуждите на хуманната, денталната и ветеринарна медицина.

Представени компании

  • No results found.