TOP HOSPITAL SERVICE

+ 359 2 862 01 92

office@ths.bg

Топ Хоспитал Сървис ЕАД предоставя качествени услуги и цялостни решения за своите клиенти. Нашият квалифициран екип от експерти, богатият ни професионален опит и ефективна верига от доставки заслужават Вашето доверие.

Ние обслужваме едни от ключовите медицински учреждения. Фирмата е с предмет на дейност:

  • търговия на едро с лекарствени продукти
  • търговия на едро с медицинска апаратура и консумативи
  • медицински изделия за ортопедия
  • дилърска и дистрибуторска дейност

Представени компании:
GE Healthcare – САЩ
Waldemar Link – Германия
Anika – САЩ
MedCaptain – Холандия/Китай
SIMEON Medical – Германия
Medicalex – Франция
Lemer Pax – Франция
Celltrion Healthcare – Южна Корея
C-prodirect Ирланди

Представени компании

  • No results found.