NATIONAL PATIENT ORGANIZATION (NPO)

Националната пациентска организация (НПО) е най-голямото и влиятелно пациентско обединение в България. Учредена през януари 2010 г. , към днешна дата в НПО членуват 57 граждански сдружения. Силно развитата мрежа на организацията в цялата страна в комбинация с многобройните пациенти от всички групи заболявания отреждат лидерската  позиция на НПО от създаването и до сега.

Сред членовете на НПО  са някои от най-утвърдените и успешни неправителствени организации в България, които работят в областта на незаразните хронични заболявания като онкологичните,  сърдечно-съдовите, белодробните, редките болести, автоимунните и генетичните заболявания.  Членовете на организацията са с  безспорен принос  в предотвратяването и овладяването на епидемии и пандемии от инфекциозни причинители. Приоритет за членовете на НПО е просветителската дейност за гражданите и властите относно профилактиката на заболяванията както и дейности в защита на  интересите на пациенти в различни сфери на обществения и социален  живот.

Сред най-успешните инициативи на организацията са “Университет за пациенти” с над 30 иновативни факултета по групи заболявания, Информационния пациентски център с национална гореща линия и дигиталната платформа “Здравен отзив“.  Застъпническите инициативи като “Пациента политик”, множеството кръгли маси и събития в Народното събрание, държавни учреждения и взаимодействието с политическата система на България довеждат и до създаването на Партньорство за здраве – консултативния орган по здравеопазване към Министерски съвет, чийто секретариат е поверен на НПО.

Безспорната необходимост от обединяване на всички ключови участници в сферата на здравеопазването, включително отвъд пределите на България, са в основата на знаковите постижения на НПО в международен план. По инициатива на НПО и с подкрепата на Европейския пациентски форум (EPF) , в  Европа  се учредява Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (PACT). Амбициозната цел, считана към онзи момент за почти неосъществима, успява за първи път да събере всички стейкхолдъри в сектора. Иновативния проект обединява експертиза на партньорите в търсене на начини за равен и универсален достъп до здравеопазване на всички в Европа. Модел, който днес е широко възприет от всички в здравеопазването.

В устоите на НПО като организация и в оперативните модели, които прилага, е заложен иновационен потенциал без аналог в сферата на българското здравеопазване. Визионерския поглед в бъдещето е катализатор на активното и регулярно участие на НПО в проекти, свързани с дигитализацията и иновативните технологии. Сред ярките и актуални примери е AI-базираният пациентски гласов асистент, който прави достъпни  технологиите за най-уязвимите хора на техния майчин език. Асистентът ще разполага мащабен набор от инструменти и умения, които да полагат ежедневна медицинска грижа с най-високо качество за пациентите. Новаторския опит на организацията намира признание чрез включването като партньор в най-новия международен научен проект, финансиран с европейски средства. НПО отговаря за разработването и изследването на потребителския интерфейс на първия хуманоиден робот в помощ на хора със специфични потребности. Роботът ще бъде инсталиран и тестван в 3 от водещите летища в Европа. Робот, който цели да направи пътуването със самолет на тези хора и преминаването през летищата напълно независими от човешка намеса.

Представени компании

  • No results found.