PROCREDIT BANK BULGARIA

Sofia, 26 Todor Aleksandrov blvd.

0 700 1 70 70

contact@procreditbank.bg

ПроКредит Банк е модерна и иновативна банка, финансов навигатор за своите клиенти. Пионер е във въвеждането на гъвкави и прагматични банкови решения. Изгражда бизнес модел и инфраструктура, изцяло насочени към високото качество и подготовка на екипа си и с фокус върху конкретните финансовите нужди на българския малък и среден бизнес.

Утвърждава се като водеща институцията и лидер сред този бизнес сектор и насърчава фамилния подход в компаниите. Вярва, че най-смислените инвестиции са в нови производствени технологии и в повишаване на квалификацията на персонала.

Представени компании

  • No results found.