PATRICIA

Sofia, 164 Slivnica Blvd.

Патриция ООД е едно от най-големите дентални депа в София, България. Семейна компания, създадена през 1994 г. За 30 години фирма Патриция се превърна в един от основните лидери – доставчици на дентални консумативи и апаратура за съвременната стоматология, медицински заведения и денталните лекари.