MEDICAL COLLEGE “JORDANKA FILARETOVA”

Bulgaria 1660 Sofia, 3 Jordanka Filaretova Str.

+359 2 915 46 25

mk_sofia@abv.bg

Медицински колеж “Йорданка Филаретова” е най-старото, най-голямото и многопрофилно заведение за подготовка на медицински специалисти. Открито на 28 май 1900 г. със съдействието на Българския червен кръст. Колежът е наследник на столетната история на образованието и подготовката на медицински специалисти в България, чийто професионален дълг са здравните грижи.

Медицински колеж „Йорданка Филаретова” извършва подготовка на кадри с висше образование на образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” от професионално направление “Здравни грижи” със срок на обучение  три години по следните специалности:

  • медицински лаборант
  • рентгенов лаборант
  • зъботехник
  • рехабилитатор
  • помощник-фармацевт
  • инспектор по обществено здраве
  • медицински козметик
  • масажист с увредено зрение
  • медико-социални грижи

Обучението на всички специалности в Медицински колеж създава възможност за бърза професионална реализация на нашите кадри. Теоретичното обучение в Медицинския колеж се провежда от изтъкнати преподаватели от Медицински Университет София – професори, доценти, асистенти.  Практическото обучение се провежда в многобройните звена на МУ – София, ВМА, водещи столични здравни заведения, аптечната мрежа и др.

Представени компании

  • No results found.