LABORBIO LTD.

Bulgaria 1463 Sofia, 41 Nikola Slavkov Str.

+359 2 950 60 00

info@laborbio.com

Лаборбио е основана през 1988 г.

Девизът на фирмата е: ВСИЧКО ЗА ВСЯКА ЛАБОРАТОРИЯ!

Предметът на дейност е разработване, производство, осъществяване на внос, износ и пълен инженеринг на:

  • лабораторна апаратура: спектрофотометри, сушилни, стерилизатори, инкубатори,  дестилатори, охлаждащи термостати, и др.;
  • лабораторно оборудване: ламинарни боксове, лабораторни камини, лабораторни острови, лабораторни сейфове;
  • лабораторна мебел: лабораторни маси, шкафове, шкафове за стъклария и лекарства, колички и др.;
  • учебна апаратура, оборудване, мебели, учебни комплекти и набори;
  • лабораторна стъклария, в т.ч. стъклени апарати за анализ;
  • лабораторни консумативи, аксесоари и химикали.

Представени компании

  • No results found.