KENVUE

Кenvue – Дистрибутор за България на Виста АВТ АД.

Кenvue е американска компания за потребителско здраве. Предишно подразделение – Consumer Healthcare на Johnson & Johnson, Kenvue е новата движеща сила зад много емблематични марки, които потребителите са използвали в ежедневните си ритуали за грижа повече от 135 години – Listerine, Neutrogena, Johnson’s, o.b. и други. Оставаме верни на начина, по който осъществяваме нашата дейност и на нашата цел да предоставяме висококачествени продукти и услуги.

Представени компании

  • No results found.