K-LINE BULGARIA

Sofia 1000, 5 Loven park Str.

office@k-line.bg

Смарт Медикъл Системс ЕООД, в лицето на К Лайн България, е ексклузивен вносител на немските алайнери K Clear и ClearX от K Line Europe GmbH.

Всички лечения се планират единствено от ортодонти, тъй като планирането е най-важната част от едно ортодонтско алайнер лечение. След получаване на симулация, докторът може лично да изготви модификация или да поиска такава от ортодонтите на K Line.

Отличаваме се и с патентования многослоен K Flex материал, който е предпоставка алайнерите да не се чупят и оцветяват!

Представени компании

  • No results found.