FIRST THREE MINUTES FOUNDATION

Sofia, 34 Knyaginya Klementina Str.

first3min@firstaidbg.com

Фондация „Първите три минути“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Мисията на Фондацията е внедряване на съвременните Европейски насоки и стандарти за първа помощ и спасяване в България. Фондацията е оторизирана от Европейския съвет по ресусцитация (ERC) за провеждане на курсовете Basic / Advanced Life Support (BLS / ALS) и до сега е единствената организация, оторизирана да провежда тези курсове в България с проследими сертификати издавани от ERC на успешно завършилите обучението. Внедряванетo на автоматични дефибрилатори на публични места e наш приоритет, като имаме за партньоро водещи световни производители на автоматични дефибрилатори, манекени за КПР и  екипировка за спасяване.

Представени компании

  • No results found.