ETROPAL JSC

Bulgaria 2180 Etropole, 191 Ruski Blvd.

+359 720 634 22

office@etropal.eu

Етропал АД е водеща компания в областта на производството на медицински изделия за еднократна употреба и диализни консумативи в България и на Балканите.
Във фирмата има внедрена и действаща система за осигуряване на качеството в съответствие с ISO 13485 и Европейска директива за медицински изделия 93/42.
Етропал АД е производител с повече от 40 години опит в производството на медицински продукти и над 30 години опит в производството на консумативи за диализа.

История:

  • „Етропал“АД е основана през 1976 г.като експериментален участък от Научния институт по ортопедия и травматология в Медицинска академия – София.
  • През 1983 г. стартира научно производство на инструменти за ендопротези и медицински аксесоари.
  • През 1986 г. компанията започва производството на цялостни системи за диализа.
  • През 1989 г. в завода е внедрена система за осигуряване на качеството. Тя е одобрена от сертифициращата организация Лойдс (LRQA) – Великобритания и Етропал АД придобива Сертификат за одобрение в съответствие с ISO 9001 и EN 46001.
  • През 2003 г. системата за контрол на качеството е одобрена и сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO 13485. Внедрени са и GMP стандартите.
  • През 2007 г. Етропал АД открива  първия частен диализен център в страната в град Несебър.Той разполага с модерно оборудване и висококвалифициран медицински персонал. Центърът осигурява на пациентите безопасност и комфортна обстановка.
  • През 2020 г. компанията е сертифицирана успешно от новия нотфицираш орган Szutest Uygunluk Degerlendirme A.S. Турция, в съответствие с изискванията на ISO 13485 и MDD 93/42 / EEC
  • През 2020 г. Етропал АД обогатява своята продуктова гама, като стартира производството на медицински маски за лице за еднократна употреба. Съответствието на процеса с изискванията на ISO 13485 е одобрено от Сертифициращия орган Transpasific Certification Limited. Медицинските маски за лице, произведени от компанията, отговарят на изискванията на EN 14683.

Представени компании

  • No results found.