DIABETES, PREDIABETES AND METABOLIC SYNDROM

Bulgaria 1612 Sofia, 72 Ami Bue Str.

+359 2 953 05 23; +359 2 953 07 97

prolidiabet1@abv.bg

Мисия: Сдружението работи, за да имат хората с предиабет шанса никога да не станат диабетици, а диабетиците – да живеят достойно и без усложнения.

Цели: подобряване качеството на живот на хора с диабет, насърчаване на социалната и професионална им реализация, подобряване на достъпа им до лечение, диагностика, ресурси и обучение.

Дейности: информационни, фондонабирателни и застъпнически кампании, скрининги за диабет, ивенти „Парад на доброволчеството в здравеопазването“, срещи в училищата „Час по диабет“. Сдружението спечели наградата  BOOST на Time Heroes и „Америка за България“ за социално-значими цели и дейности и представянето им пред обществото. Кампанията „Стъпвай смело“ акцентира върху проблемите на диабетното стъпало, включително затруднения достъп до лечение и диагностика. Един от най-успешните проекти е хелп-екипът с психолози и пациентски помощници, който помага на новодиагностицирани диабетици да преодолеят шока от диагнозата. Програмата „Контролирай диабета“ обхвана над 1700 диабетици, за да ги насърчат да контролират кръвната си захар непрекъснато, за да избегнат усложненията. В акциите на съпричастност с хората с диабет в един и същи ден по едно и също време се включват над 1000 наши доброволци и над 200 диабетици от 20 града. Сдружението организира он-лайн обучения и уебинари за подобряване на шанса на диабетиците за намиране на работа и за създаване на активни пациентски общности. В програмата „Спортувай смело“ се включиха 90 диабетици от 5 града в 12 спорта през 2016-2017 г. Сдружението има реализирани 5 национални проекта като водеща организаия, а като партньор – над 40 международни проекта. Сдружението е член на Национална пациентска организация.

Представени компании

  • No results found.