DENTATECHNIKA

66, Andrey Lyapchev Blvd.

0700 1 23 23

Основана през 1991 г., Дентатехника е един от най-големите дистрибутори на материали и дигитално оборудване на денталния пазар в България, предоставяйки цялостна селекция от висококачествени продукти и консумативи. Компанията има сериозен опит в технологичните иновации на българския дентален пазар, като доставя продуктите си на повече от 3000 дентални клиники и лаборатории в цялата страна.

Представени компании

  • No results found.