CN1699

Hong Kong CN1699 room 09 27 Floor Ho King Commercial Centre 2-16 Fa Yuan Street Mongkok

+853-655-76741

medical@cn1699.com

CN1699 е медицински медийна група B2B, която използва алгоритми за разпространение на новини чрез социални и медийни материали. Еднопосочно решение за нуждите на здравеопазването. CN1699.COM поддържа търговия, болнично сътрудничество, тръжни процедури и реклами.

CN1699 е със седалище в Хонконг и има над 250 000 активни членове. Ние сме свързани с медицинската изложба, асоциацията на местното медицинско оборудване и известните местни медицински и здравни медии. Децентрализираните отворени системи са най-важните характеристики на CN1699.

Представени компании

  • No results found.