CENTRAL MEDICAL LIBRARY

Bulgaria 1, Georgi Sofiyski Str., Sofia

+359 2 953 31 71

library@mu-sofia.bg

http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/

Комплектува научна литература по медицина, дентална медицина, фармация и здравеопазване;
Извършва тематични, библиографски, цитатни, и фактографски справки;
Провежда обучение за работа с електронни продукти и информационни ресурси;
Осъществява издателска и редакционна дейност;
Изгражда институционален репозиториум на публикувани научни трудове;
Създава дигитален архив на стари медицински издания;
Изработва снимки и постери.

Представени компании

  • No results found.