BULGARIAN PHARMACEUTICAL UNION (BPHU)

Учредяване на БФС

На 10 февруари 2007 г. в гр. София се провежда Учредителен конгрес на съсловната организация на магистър-фармацевтите в Република България. На този конгрес е учреден Българският фармацевтичен съюз (БФС).
БФС е eдинствената законово представена съсловна организация, която обединява всички магистър-фармацевти в Република България. Членството в БФС е необходимо и задължително условие за упражняване на професията на магистър-фармацевта. Към момента в БФС членуват над  5000 магистър фармацевти.

Основни задачи пред ръководството на БФС са: 

Създаване на силна съсловна организация, която да обедини всички фармацевти.
Защита на професионалните права и интереси на членовете и, регулиране на взаимоотношенията, както между членовете и, така и с различните институции и организации;
Въвеждане на нова система за повишаване нивото на квалификация на магистър- фармацевтите от цялата страна;
Ежегодно провеждане на „Български Фармацевтични Дни“ и др.

Взаимодействие на БФС с други структури на национално и европейско ниво

БФС е пълноправен и равнопоставен член на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) от 2007 г. Oт 2013 г. има свой представител в Изпълнителния комитет (Executive Committee) на организацията.
БФС взема участие в учредяването на EURHeCA, с което става и неин пълноправен член и има свой представител в управителните й органи.

Представени компании

  • No results found.