BULGARIAN ORTHODONTIC ALIGNER SOCIETY (BOAS)

1407 Sofia, block 122, James Bourcher Blvd.

info@boasbg.org

Българско Ортодонтско Алайнер Общество (БОАО)  е сдружение с нестопанска цел, което да обединява и насърчава клиничния и научен интерес в сферата на ортодонтското лечение с акцент върху лечението с алайнери.

Основните цели на нестопанската организация са:

 • предоставяне на актуална информация за ортодонтската алайнер терапия;
 • подпомагане на развитието на експертизата, уменията, теорията и практиката на ортодонтите и лекарите по дентална медицина с акцент върху лечението с алайнери;
 • насърчаване на постиженията и научните проучвания в сферата на ортодонтско лечение с алайнери;
 • промотиране на най-високите стандарти в ортодонтското лечение с алайнери;
 • защита интересите на членовете на сдружението, стимулиране на тяхното обучение, практика и изяви.

Членството в сдружението предоставя:

 • Сертификат за членство в Българско Ортодонтско Алайнер Общество, валиден за съответната календарна година
 • Участие в събитията на Българско Ортодонтско Алайнер Общество на преференциални цени
 • Използване на логото на Българско Ортодонтско Алайнер Общество в маркетингови материали на Вашата практика
 • Предоставяне на актуална информация в областта на дигиталната и алайнер ортодонтия
 • Установяване и поддържане на контакти с български и международни организации и търговски дружества, припознаващи се с дейността на сдружението.

 

Заявка за членство се осъществява след попълване на молба на сайта на Българско Ортодонтско Алайнер Общество (БОАО): www.boasbg.org

 

Представени компании

 • No results found.