BG LIGHT

4027 Plovdiv, 155 Vasil Aprilov Blvd.

+359 32 644089

office@bglight.com; sales@bglight.com

БГ ЛАЙТ е производител на стоматологична техника с над 30 годишна история, с начало през 1990.

Продуктовата гама включва разнообрание от апарати за фотополимеризация и избелване на зъби под търговската марка BLUEDENT, известна на стоматолози от над 110 страни в света.

Предлагаме избор на различни модели за постигане на отлични резултати в ежедневната работа на стоматолозите за пълна удовлетвореност на всеки индивидуален пациент.

Благодарение на богатия си научен и производствен опит, както и постоянните инвестиции в развойна дейност, БГ ЛАЙТ се утвърждава като един от най-големите производители на стоматологична техника в Европа, лидер в бранша.

Представени компании

  • No results found.