BENEFIT SYSTEMS BULGARIA

Bulgaria Sofia, 11-13 Yunak Str.

+359 2 820 57 70

info@benefitsystems.bg

Бенефит Системс България специализира във внедряването на мотивационни придобивки, като предлага на работодатели и техните служители програмата MultiSport. Това е карта за спорт, която работи на базата на месечен абонамент и дава ежедневен достъп до над 550 различни спортни активности в повече от 800 обекта за спорт и отдих в цялата страна. MultiSport програмата дава възможност за баланс между работата и личния живот и подобрява здравословното състояние на работодателите и техните служители.

Представени компании

  • No results found.