Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници
Събитието, което обедини медицински, дентални и естетически специалисти от 29 до 31 май
Международното изложение, което събира медицинския сектор за 58-и път - БУЛМЕДИКА
Изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА 2024 започна

Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници

AMOSYS за ефективно оптимизиране на ежедневните задачи

Фирма TEACS ще съсредоточи вниманието върху софтуера AMOSYS, улесняващ работата на денталните медици и зъботехници. БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА&ЕСТЕТИКА 2024 ще се състои от 29 до 31 май в Интер Експо Център. TEACS ще е участник, а екипът ѝ ще е на разположение на посетителите в зала 1, щанд В11.

Малко иформация, защо е необходимо да се използва софтуерът AMOSYS и какви са ползите от него, ще откриете в следващите редове.

Софтуер AMOSYS

AMOSYS е облачно базиран софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници. Зъболекарите изпращат информация за поръчките си и следят техния напредък, докато зъботехниците управляват лабораториите си с лекота и планират, проследяват и фактурират поръчките.

Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници

Софтуер AMOSYS цели да:

 • намали времето и риска от грешки при обмен на информация между зъботехнически лаборатории и дентални практики
 • предоставя лесен и удобен достъп до всички зъботехнически поръчки на едно място
 • подпомога ефективната организация в зъботехническите лаборатории
 • зъболекари и зъботехници ефективно си сътрудничат и лесно оптимизират ежедневните си задачи
 • предимства за зъботехнически лаборатории
 • интерактивен календар
 • създаване на собствен процес за изработка на изделие
 • планиране и назначаване на поръчките
 • фактуриране
 • автоматично изпращане на финансови документи
 • предимства за дентални практики
 • свързване със зъботехнически лаборатории
 • онлайн създаване и изпращане на поръчки
 • интерактивна зъбна карта
 • проследяване на поръчки, фактури, платени суми, направени отстъпки и срокове на изпълнение

 

AMOSYS повишава ефективността с интегрираните функции за комуникация, планиране на задачи и финансово управление, които ви дават контрол върху всяка стъпка на работния процес и подпомага вашето бизнес развитие. С платформата зъболекари и зъботехници откриват нови възможности за сътрудничество и оптимизация на ежедневните си задачи.

От 29 май медицинският, денталният и естетичният сектор отправят поглед към БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА 2024

Билетите за изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & EСТЕТИКА 2024 са в продажба