Online регистрация

Online форма за регистрация

С попълване формата за online регистрация, имате право на безплатен вход еднократно при представяне на входната карта, която ще получите на посочения от Вас имейл. Трябва да чекирате картата на входа на Интер Експо Център, като я принтирате предварително или я отворите през мобилно устройство. Регистрацията е активна до 23:59 ч. на 14.05.2019 г. 

 

Билети: на касите на Интер Експо Център

Цена на билет: 7 лв.