Специалисти разкриват решения за меките тъкани и костта при парадонтални заболявани

 

Основни техники за мекотъканна и костна регенерация в парадонталната и имплантната хирургия, демонстрира  унгарският специалист д-р Давид Ботонд Хангяси по време на своя лекция в рамките на първия ден – 15 май на тазгодишното международно изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА.

В първата част на своето изложение лекторът представи пред събралите се посетители в зала „Вихрен“ на Интер Експо Център различни примери от своята практика, както и решение за спрявяне с тях. Сред поставените въпроси бе какви действия трябва да се предприемат в случай на липса на меки тъкани и как те могат да се възстановят. Показани бяха начини за справяне с този проблем, които вече са се доказали, както и редица алтернативни техники. 

Втората част от лекцията , организирана от Ultradental Ltd, бе посветена на костната регенерация.  Д-р Хангяси предостави своите напътствия за това как трябва да се процедира при постекстракционни алвеоли и места с дефекти, с цел ограничаване на дефекти с ксенографти или синтетични костовъзстановителни материали. Той се спря, както на случаи с по-голяма костна липса, така и на по-малки изключения.

Унгарският специалист обърна внимание и на мукогингивалната терапия. Той сподели своите впечатления от новите биоматериали и предостави съвети за употреба.  В рамките на лекцията , озаглавена „Регенерация  в пародонталната  и имплантатна  хирургия“  бяха показани и различни методи за увеличаване на гингивалният обем и количеството кератинизирана гингива около имплантати,с фокус върху правилният дизайн на ламбото и избора на подходящ мекотъканен материал, с цел постигане на предвидими резултати.

Още интересни лекции и практически обучения, част от богатата съпътстваща програма ви очакват в Интер Експо Център на тазгодишното издание БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА&ЕСТЕТИКА.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>