Патентован антибиотичен гел за лечение на периимплантит

Медина Био ООД ще предложи патентован антибиотичен гел за лечение на периимплантит на фирмата MedTechDental, Швейцария.

Комплект (патентован антибиотичен гел за локално приложение и инструментариум за деконтаминиране на имплант) за лечение на периимплантит, при който има до 80% загуба на кост около денталния имплант.

Повече за новите продукти на Медина Био в зала 3, щанд C5.