R - DENT

Bulgaria 1632 Sofia, 52, President Lincoln Blvd.
2
C 2

ВНОС, ТЪРГОВИЯ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА, СТОМАТОЛОГИЧНА ТЕХНИКА, РЕНТГЕНОВИ АПАРАТИ

Продукти:

дентални юнити, инструменти – турбини, микромотори, наконечници, интраорални камери и сензори, компресори, аспирационни системи, автоклави и оборудване за хигиена, дезинфектанти.

Търговски представител и оторизиран сервиз на:

CEFLA – Stern Weber – Италия, и METASYS - Австрия

Контакти

+ 359 (2) 80 52 500, 501
+ 359 (2) 80 52 520
r.dent@mail.bg

Features