Преференциални рекламни предложения

Предлагаме на вашето внимание преференциални предложения за реклама от наши препоръчани медийни партньори на изложението. Условието да се възползвате от това предложение е да сте изложител и да рекламирате участието си в изложението.