Съпътстваща програма 2019

 

 

10.00 – 13.30Лекция „Регенерация  в пародонталната  и имплантатна  хирургия“ - лектор: д-р Давид Ботонд Хангяси

ПРОГРАМА: 

11.00-11.30

Борба за зъбите. Мекотъканен и костен мениджмънт при случай с пародонтални заболявания.

11.30-12.00

Борба за костта: постекстракционни алвеоли и места с дефекти. Основни техники за направлявана костна регенерация с цел ограничаване на дефекти с ксенографти или синтетични костовъзстановителни материали.

12.00-12.30

Нови синтетични материали в областта на направляваната костна регенерация

12.30-13.00

Вертикални дефекти: Повдигане на пода на максиларния синус и възстановяване на алвеоларен гребен

13.00-13.30

Борба за меките тъкани около имплантати: Цели и техники

Зала Вихрен, ет. 2

 

11.30 – 12.30 - Slim pACT – хит в отслабването и борбата с целулита.

Лектор: Silvia Santi

Семинарна зала в изложбена зала 1
12.45 – 13.45 

Тема 1: Технологични платформи за транспорт на активни съставки

Тема 2: Третиране на акне и хиперпигментация през летния период в условията на слънце

Лектори: Д-р Ели Коева, дерматолог

Калина Георгиева, технолог на Dr.Derm и Beauty Expert

Цветелина Маймарова, експерт

Семинарна зала в изложбена зала 1

14.00 - 15.00 - Компютърно моделирани стелки, приложение и лечебен ефект

Лектор: доц. Владислав Иванов

Семинарна зала в изложбена зала 1

15.00 – 18.00 - Практическа част „Регенерация  в пародонталната  и имплантатна  хирургия“ - лектор: д-р Давид Ботонд Хангяси

ПРОГРАМА: 

15.00-16.30

Workshop 1 - Пародонтология.

Запазване на меките тъкани около естествени зъби: покриване на гингивални рецесии с коронарно преместено ламбо.

16.30-18.00

Workshop 2 - Имплантология.

Избор между резорбируеми и нерезорбируеми мембрани за регенерация на неовладяни костни дефекти.

Зала Руен, ет. 2

15.00 - 17.30 - “Здравословно хранене” и “Хранителни дефицитни нарушения” - лектори: проф. Веселка Дулева и доц. Даниела Попова

ПРОГРАМА: 

15.00-16.00

Сесия Здравословно хранене (проф. Веселка Дулева, Национален център по общественото здраве и анализи)

Съвременни аспекти на науката за хранене

Национални препоръки за здравословно хранене в млада и зряла възраст - Европейски и национални приоритетни стратегии за здравословно хранене

16.00-16.30

Кафе пауза

16.30-17.30

Сесия Хранителни дефицитни нарушения (доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”)

Алтернативни хранителни режими

За и против глутена

Ролята на витамин Д за човешкото здраве

Семинарна зала в изложбена зала 4

15.30 - 16.30 - Регенеративни методи в   естетична дерматология и дентална медицина.  Ускорена Автоложна Тъканна регенерация на тъканите: AA-PRP & AA-PRF                       

Лектор: Д-р Мария Тончева – Дерматолог, Магистър по Естетична Медицина

Медикофарм Хелт енд бюти Семинарна зала в изложбена зала 1

  

10.00 -11.00 - „Нови технологии и методи за редуциране на локални мастни натрупвания по лицето и тялото” 

Семинарна зала в изложбена зала 1

10.00 – 17.00“Наднормено тегло и затлъстяване, нарушения в хранителното поведение”, “Физическа активност и здраве”, “Употреба на алкохол”, “Тютюнопушене и здравен риск”

Лектори: доц. Даниела Попова, гл. експерт Ивелина Камел, гл. експерт д-р Росица Чапарова, проф. Борислав Георгиев, гл. експерт Доротея Великова, д-р Георги Владимиров, проф. Георги Момеков

ПРОГРАМА: 

10.00-11.00 - Сесия Наднормено тегло и затлъстяване, нарушения в хранителното поведение (доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”)

Наднормено тегло и затлъстяване в млада и зряла възраст – рискове за здравето

Съвременни подходи за превенция и терапия наднорменото тегло и затлъстяването

Нарушения в хранителното поведение

11.00-11.30 - Кафе пауза

11.30-12.30 - Сесия Физическа активност и здраве (гл. експерт Ивелина Камел – Национален център по обществено здраве и анализи)

Физическа активност на населението в ЕС и България

Ниската физическа активност – фактор на риска за здравето

Препоръки на СЗО за повишаване на физическата активност на населението

12.30-13.00 - Обедна почивка

13.00-14.00 - Сесия Употреба на алкохол (гл. експерт д-р Росица Чапарова, Национален център по обществено здраве и анализи)

Консумация на алкохол в ЕС и България

Злоупотреба с алкохол и рискове за здравето

Превенция на злоупотребата с алкохол

14.00-17.00  -Сесия Тютюнопушене и здравен риск

14.00–14.30 – Тютюнопушене – епидемиология и глобален риск – проф. Борислав Георгиев

14.30–15.30 – Тютюнопушене в ЕС и България. Тютюнопушене и зависимост. Пасивно пушене и здравен риск при децата - гл. експерт Доротея Великова, Национален център по обществено здраве и анализи

15.30–16.00 – Тютюнопушене в млада възраст – д-р Георги Владимиров

16.00–16.15 – Тютюнопушене в епидемиологичните проучвания EUROASPIRE в Европа - проф. Борислав Георгиев

16.15–16.45 – Базирани на доказателствата решения на глобалната епидемия тютюнопушене – проф. Георги Момеков

16.45–17.00 – Дискусия

Семинарна зала в изложбена зала 4

10.00 – 18.00 - Презентация

Зала Родопи, ет. 1

10.00 – 18.00РЕЛЕЧЕНИЕ НА ЕНДОДОНТСКИ ЛЕКУВАНИ ЗЪБИ – ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНО РЕЛЕЧЕНИЕ ДО ЕНДОДОНТСКА МИКРОХИРУРГИЯ - лектор: д-р Франческо Маджоре

ПРОГРАМА: 

8.15 – 9.00 - Регистрация

9.00 – 11.00 – Част I : Клиничен мениджмънт на ендодонтските лезии – индивидуални фактори за релечение или ендохирургия.

11.00 – 11.30 – Кафе-пауза

11.30 – 13.00 – Част II : Ендодонтски микрохирургичен подход – индикации за вземане на решение. Клинични стратегии. Специфични техники. Оперативен протокол. Максимално запазване на зъбна структура.

13.00 - Дискусия. Край на семинара.

Зала Мусала и зала Вихрен, ет. 2

11.30 – 13.30 -  „Предизвикателства пред пациентите с пулмонална артериална  хипертония“

Сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“ (БОППХ) Семинарна зала в изложбена зала 1

13.45 – 15.30 - „Ергономия за пациента и терапевта“

Лектор: Стоян Стоев

Семинарна зала в изложбена зала 1

14.00 – 15.30 - Изкуственият интелект (AI Technolgy) в Акушеро-Гинекологията или какви са предимствата от неговото въвеждане  в ултразвуковата диагностика при фетално-морфологични изследвания

Лектор: д-р Валентин Милошов

Зала Родопи, ет. 1

15.00 – 17.00Стоматология и сърдечно-съдова профилактика

Лектори: д-р Данаил Аврамов, д-р Евелина Дончева, д-р Боян Кунев, -р Димитър Ковачев

ПРОГРАМА: 

15.00–15.30 – Профилактика на инфекциозния ендокардит при стоматологични процедури – д-р Данаил Аврамов (Национална кардиологична болница)

15.30–16.00 – Предизвикателства в денталната хирургия – поведение при пациенти на антикоагулантна и антиагрегантна терапия – д-р Евелина Дончева (Национална кардиологична болница)

16.00–16.30 – Пародонтит и сърдечно-съдови заболявания – д-р Боян Кунев (Национална кардиологична болница)

16.30–17.00 - Ефектът на тютюнопушенето върху оралното здраве – д-р Димитър Ковачев (Стоматологична практика)

17.00 – Дискусия

Семинарна зала в изложбена зала 4.1

15.45 – 17.30 - Медицински колеж Йорданка Филаретова - гр. София

  1. Проучване на съответствието с нормативните изисквания на открити детски площадки на територията на град София

Лектор: Иглика Христова, Кристин Василска - "Инспектор по Обществено здраве".  

  1. Пелени за еднократна употреба и детско здраве

Лектор: Красимира Денова - "Инспектор по Обществено здраве". 

  1. Биологични ефекти на йонизиращата радиация върху кожата

Лектор: Нели Галева и Милена Миладинова - "Рентгенов лаборант". 

  1. Кинезитерапия за профилактика на статични заболявания на женски полови органи

Лектор: Росица Танева-Богданова - "Рехабилитатор". 

  1. Маркери на чернодробна фиброза

Лектор: Цветелина Цакова - "Медицински лаборант". 

  1. Ebola - вирусна хеморагична треска - предизвикателство в медицината на 21-ви век

Лектор: Елинка Миланова - "Медицински лаборант". 

  1. Zika - вирусна инфекция - предизвикателство в съвременната медицина

Лектор: Ванеса-Мария Пенева - "Медицински лаборант". 

  1. Lisi press и нанасяне на керамика върху литиев дисиликат

Лектор: Ивелина Ангелова, Габриел Иванов - "Зъботехник" 

  Семинарна зала в изложбена зала 1

 

08.30 – 17.00 - Конференция „Дентал Мениджмънт и Маркетинг“

Лектори: Стефано Ригуци, Д-р Даниеле Берета, Др. Младен Камбов

Зала Вихрен, ет. 2

09.00 – 13.00 - “Световен ден за борба с артериалната хипертония “, “Функционални храни и хранителни добавки”

Лектори: доц. Даниела Попова и проф. Весела Дулева, Национален център по обществено здраве и анализи

ПРОГРАМА: 

09.00-10.00 - Световен ден за борба с артериалната хипертония

10.00-13.00 - Сесия Функицонални храни и хранителни добавки (доц. Даниела Попова и проф. Веселка Дулева, Националния център по общественото здраве и анализи)

10.00-11.00

Съвременно определение за хранителни добавки и тяхната роля за човешкото здраве

Функционални храни – роля за човешкото здраве

11.30-13.00 - Пробиотици и пребиотици– ролята за здравето

Зала Витоша, ет. 1

09:00 – 18:00 - Нови технологии в терапията, Световен ден за борба с артериалната хипертония, Големи коронарни рискови фактори в млада и зряла възраст. Артериална хипертония в млада възраст

Лектори: д-р Венцислав Григоров, д-р Георги Владимиров, проф. Борислав Георгиев, доц. Лилия Демиревска

ПРОГРАМА: 

10.00-13.00 Сесия Нови технологии в терапията

13.00-14.00 Световен ден за борба с артериалната хипертония

16.00-18.00 Научна сесия Големи коронарни рискови фактори в млада и зряла възраст. Артериална хипертония в млада възраст

Артериална хипертония при млади хора – епидемиология и принципи на лечение - д-р Венцислав Григоров

Симпатикус и артериална хипертония при млади хора – д-р Георги Владимиров

Хипертония на бялата престилка и маскирана хипертония – проф. Борислав Георгиев

Вторични хипертонии в млада възраст – доц. Лилия Демиревска

Семинарна зала в изложбена зала 4.1

10.00 – 20.00 - Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностика и терапия в млада и зряла възраст

ПРОГРАМА: 

14.00-15.30 - Научна сесия Чернодробни заболявания в млада възраст

Модератор: проф. Людмила Матева

Как да разпознаем чернодробно заболяване в млада възраст? – проф. Людмила Матева

Синдроми на прогресивна фамилна холестаза в ранна възраст – д-р Мила Байчева

Неалкохолна или алкохолна стеатозна болест? - проф. Людмила Матева

Дискусия

16.00-17.00 - Научен симпозиум

17.00-18.00 - Научна сесия Болести на миокарда в млада възраст 

Хипертрофична КМП – проф. Елина Трендафилова

Възможности на образната диагностика на болестите на миокарда в млада възраст – доц. Камелия Генова

18.00-19.00 Научен симпозиум

Лектори:  проф. Людмила Матева, д-р Мила Байчева

Семинарна зала в изложбена зала 4

10.30 - 11.30Дермални Филъри-  Иновация, странични действия и задържане на резултата.  Съвремено решение.

Лектор: Д-р Мария Тончева – Дерматолог, Магистър по Естетична Медицина

Медикофарм Хелт енд бюти Семинарна зала в изложбена зала 1

11.45 - 13.45 - Triwings: медицински уред с LED панели и ендо кавитарна сонда за клетъчно подмладяване и хомеостаза, номер 1 във Франция.

Лектори: д-р Лорета Стоименова, Цветелина Стоименова 

Семинарна зала в изложбена зала 1

12.00 – 18.00 - Лекция с д-р Sergiu Nicola

ПРОГРАМА: 

12.00 – 13.00 - Регистрация

13.00 – 15.00 - Лесно, бързо и безопасно препариране на ендодонтското пространство с помощта на реципрокиращи системи и последващи техники за обтуриране.

15.00 – 15.30 - Почивка

15.30 – 17.30 - Напредничави техники за ендодонтско релечение. Минимално инвазивни техники за отстраняване на сепарирани инструменти, щифтове, обтуровъчни материали и преодоляване на прагове.

17.30 – 18.00 Дискусия 

  Зала Руен, ет. 2

12.45 – 17.00 - Лекция - диспут на тема Импланти срещу Опазване на зъбите с лектори Проф. Мошонов и д-р Бързашки

ПРОГРАМА:

12.45-13.00 - Регистрация

13.00-15.30 - Лекция “Импланти срещу опазване на зъбите”

15.30-15.45 - Кафе пауза

15.45-16.45 - Дискусия

Зала Панорама, ет. 7

15.00 – 18.00 - Лекарят, който ме вдъхновява

Кампанията Лекарят, който ме вдъхновява – представяне на досегашните победители, връчване на грамоти и анонсиране на предстоящите издания на кампанията до края на годината.

Вдъхновяващи речи на лекари по модела TED TALKs – 5-6 лекари ще произнесат речи по избрана от тях тема, които корелират със слогана и разгръщат темата ЛЕКАРЯТ, КОЙТО МЕ ВДЪХОНОВЯВА.

Участници ще представят предметите, които са донесли и ще разкажат тяхната история.

Почерпка и нетуъркинг.

Зала Родопи

 

08.30 – 16.30 - Конференция „Дентал Мениджмънт и Маркетинг“

Лектори: Стефано Ригуци, Д-р Даниеле Берета, Др. Младен Камбов

Зала Вихрен, ет. 2

09.00 – 19.30 - “Бъбречни болести в млада възраст”, “Специфични проблеми в млада възраст”, “Големи коронарни рискови фактори в млада и зряла възраст”

ПРОГРАМА: 

9.00-10.30

Научна сесия Бъбречни болести в млада възраст

Модератор: проф. Боряна Делийска

Бъбречно-каменна болест - проф. Боряна Делийска

Уроинфекции - д-р Янка Коларска

Има ли захарен диабет без диабетна нефропатия? – д-р Биляна Василева

11.00-11.30

Научен симпозиум (с подкрепата на Санофи) Рамиприл в терапията на артериалната хипертония - проф. Борислав Георгиев

11.30-12.00

Научен симпозиум

12.00-13.00

Научен симпозиум Артериална хипертония и инсулинова резистентност в млада възраст (с подкрепата на Берлин Хеми)

Модератор: проф. Борислав Георгиев

Избор на бета-блокер при млади пациенти с артериална хипертония и инсулинова резистентност - проф. д-р Борислав Георгиев

Предиабет при млади пациенти - доц. Даниела Попова

13.00-13.45

Научен симпозиум (с подкрепата на Филип Морис) Продуктите с нагряване на тютюн през погледа на фармаколога – проф. Георги Момеков

14.00-15.30

Научна сесия Специфични проблеми в млада възраст

Анорексия – доц. Даниела Попова

Злоупотреба с хормонaлни препарати и фитнес/бодибилдинг – д-р Ралица Робева

Новите “Модерни” Зависимости при млади хора - компютър, телефон, социалните мрежи - проф. Христо Кожухаров

16.00-17.00

Научен симпозиум Бременност и сърдечно-съдови заболявания (с подкрепата на Актавис) Артериална хипертония и бременност – проф. Нина Гочева

17.00-18.00

Научен симпозиум Предиабет и сърдечна честота (с подкрепата на Мерк)

18.00-19.30

Научна сесия Големи коронарни рискови фактори в млада и зряла възраст.

Лечение на артериалната хипертония в млада възраст - доц. Добромир Гочев

Контрол на липидните нарушения при млади хора – д-р Венцислав Григоров

Тютюнопушене в млада възраст – д-р Георги Владимиров

Лектори:  проф. Боряна Делийска, д-р Янка Коларска, д-р Биляна Василева, проф. Борислав Георгиев, доц. Даниела Попова, д-р Ралица Робева, проф. Христо Кожухаров, проф. Нина Гочева

Семинарна зала в изложбена зала 4

09.00 – 19.30 - “Съдови заболявания”, “Вирусни хепатити в млада възраст”, “Болести в юношеска възраст” 

Лектори:  д-р Наделин Николов, доц. Детелина Луканова, проф. Красимир Антонов, проф. Деян Желев, доц. Елисавета Стефанова, д-р Десислава Йорданова, д-р Здравка Тодорова, д-р Михаела Димитрова

ПРОГРАМА: 

09.00-10.15 - Научна сесия Съдови заболявания

Склеротерапия на вени – д-р Наделин Николов

Феномен, болест и синдром на Рейно – доц. Детелина Луканова

10.30-12.00 - Научна сесия: Вирусни хепатити в млада възраст

Модератор: проф. Людмила Матева

Вирусен хепатит С – проф. Красимир Антонов

Вирусен хепатит В – проф. Деян Желев

Вирусен хепатит Д – проф. Красимир Антонов

Вирусен хепатит Е – проф. Деян Желев

Дискусия

14.00-16.00 - Научна сесия: Болести в юношеска възраст

Затлъстяване и метаболитен синдром – доц. Елисавета Стефанова

Ниво на витамин Д при деца със затлъстяване – д-р Десислава Йорданова

Пубертетна гинекомастия – д-р Здравка Тодорова

Синдром на Barakat – диагностика и лечение – д-р Михаела Димитрова

18.00-19.30 - Научна сесия: Очаква се потвърждение (Клинична фармация)

Семинарна зала в изложбена зала 4.1

10.00 – 17.00 - Практическа част: Напредничави техники за ендодонтско релечение. Минимално инвазивни техники за отстраняване на сепарирани инструменти, щифтове, обтуровъчни материали и преодоляване на прагове. Фото и видео документация с помощта на дентален микроскоп.

Лектор: д-р Sergiu Nicola

ПРОГРАМА: 

9.00 – 13.00 - Практически панел 1

13.00 - 14.00 - Обяд

14.00 – 17.00 - Практически панел 2

17.00 – Връчване на сертификати от д-р Никола

Зала Руен, ет. 2

 

09.30 – 12.30 - “Дерматологични проблеми на здравеопазване в млада и зряла възраст”

Лектор: доц. Любомир Дурмишев, д-р Димитрина Гулева, д-р Йоана Пожарашка, д-р Ивета Денчева-Петрова, д-р Елена Петрова

ПРОГРАМА: 

9.30-11.00

Научна сесия Дерматологични проблеми на здравеопазване в млада и зряла възраст Модератор: доц. Любомир Дурмишев

9.30-9.55

Атопичен дерматит в детска и зряла възраст – доц. Любомир Дурмишев

9.55-10.10 

Кожни прояви на лупус еритематозус при деца – д-р Димитрина Гулева

10.10-10.25

Ювенилен дерматомиозит – д-р Йоана Пожарашка

10.25-10.40

Особености в протичането и лечението на псориазис в детска възраст – д-р Ивета Денчева-Петрова 

10.40-11.00

Инфекция с човешки папиломен вирус в детска възраст – д-р Елена Петрова

11.15-12.30

Научна сесия: Очаква се потвърждение (Клинична фармация 2)

Семинарна зала в изложбена зала 4

09.30 – 12.30 - “Белодорбна артериална хипертония”, “Спорт и двигателна активност в млада и зряла възраст”

Лектори: д-р Елена Димитрова, проф. Маргарите Цонзарова

ПРОГРАМА: 

9.30-10.30

Научна сесия Белодробна артериална хипертония

Нова дефиниция, класификация и ранна диагностика на белодробната aртериална хипертония - д-р Елена Димитрова

Белодробна артериална хипертония в детска и юношеска възраст - проф. Маргарите Цонзарова

11.00-12.30

Научна сесия Спорт и двигателна активност в млада и зряла възраст (Национална спортна академия)

Семинарна зала в изложбена зала 4.1