Откриваме повече за iPhysio профил дизайнер и имплант I-Bone в зала 3, щанд D4
Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници
Аспирационни системи от ново поколение

I Bone – нова технология базирана на високи екологични норми

Специално конструирана резба. Специално обработена повърхност. Това са само част от елементите, които откриваме при I Bone.

Новата технология базирана на високи екологични норми ще ни бъде представена от фирма Dentaswiss в зала 3, щанд A9.

Разчитайки на свойствата на здравата тъкан, I Bone дава на импланта свойството за бързо интегриране на правилното място. Специално конструираната резба има повече пространство между улеите и дава възможност за закрепване на импланта само чрез върховете ѝ и последващото проникване към сърцевината на импланта, чиито размери са намалени. В това пространство са разположени лечебни джобове, който се пълнят с образувалата се кръвно-костна магма, благоприятстваща по-бързата и по-стабилна остеоинтеграция. Благодарение на това усилието за пробиване намалява и остава извън тялото на импланта.

Повърхността на импланта е специално обработена, за създаде допълнителна пародонтална сигурност при контакта на повърхността с костта и при последващото срастване. Разполага със STAE покритие от микро-пясъчни частици обработени с титаниев оксид, завърщени с хидрофлоридна кисилина.

I Bone притежава значително улеснен за работа хирургичен протокол, като минимално се използват 3 пили. Всички инструменти са специално поректирани, позволявайки по-добра видимост по време на интервенцията.

Всички импланти използват една протетична гама. Това значително увеличава възможностите за избор и постигане на максимален естетичен резултат.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>