Ossix Volumax на фирма DATUM DENTAL LTD - колагеново скеле, формиращо кост за увеличаване или запълване на меките и твърдите тъкани, без използването на костна присадка в зъболекарската практика - на щанда на Медицински и дентални материали МДМ ООД

Ossix Volumax – collagen scaffold from MDM

Ossix Volumax collagen scaffold by DATUM DENTAL LTD is a product specialists can find at the stand of Medical and Dental Materials, MDM OOD. It is a collagen scaffold, inducing bone formation for augmentation or filling of soft and/or hard tissue without the use of bone graft.

MEDIM-397 на българската компания МДМ-97 ООД е първият български апарат за електротерапия с ниско и средночестотни токове, с възможност за добавяне на различни модули за комбинирана физиотерапия - ултразвук, магнит, вакуум, лазер, според изискванията на клиента

MEDIM-397- a multi-function device for physiotherapy 

Medim-397 by the Bulgarian company MDM-97 Ltd. is the first Bulgarian device for electrotherapy with low and medium frequency currents, with the possibility of adding different modules for combined physiotherapy (ultrasound, magnet, vacuum, laser) according to the client's requirements.

ЕВАНС ЕООД предлага на посетителите надеждна защита с въздухопречистватели на марката AIRFREE®

Reliable protection from AIRFREE® air purifier

EVANS EOOD will present to visitors air purifiers with the AIRFREE® brand. If you are struggling with ASTHMA. If your ALLERGY makes breathing difficult. If you cannot beat VIRUSES. Reliable protection is provided by the AIRFREE® air purifier.

MEDIM-397 на българската компания МДМ-97 ООД - първият български апарат за електротерапия с ниско и средночестотни токове, с възможност за добавяне на различни модули за комбинирана физиотерапия (ултразвук, магнит, вакуум, лазер ) според изискванията на клиента

MEDIM-397- a multi-function device for physiotherapy 

Medim-397 by the Bulgarian company MDM-97 Ltd. is the first Bulgarian device for electrotherapy with low and medium frequency currents, with the possibility of adding different modules for combined physiotherapy (ultrasound, magnet, vacuum, laser) according to the client's requirements.