Ново поколение рентген 3 в 1 на производителя MyRay, благодарение на Медикал Депо РиК ООД

Next generation 3-in-1 X-ray by MyRay

Next generation 3-in-1 X-ray by manufacturer MyRay presented by Medical Depo RiK OOD. The new Hyperion X9 Pro offers a wide range of 2D analyses, cephalometric projections and all the best of 3D technology.

Ossix Volumax на фирма DATUM DENTAL LTD - колагеново скеле, формиращо кост за увеличаване или запълване на меките и твърдите тъкани, без използването на костна присадка в зъболекарската практика - на щанда на Медицински и дентални материали МДМ ООД

Ossix Volumax – collagen scaffold from MDM

Ossix Volumax collagen scaffold by DATUM DENTAL LTD is a product specialists can find at the stand of Medical and Dental Materials, MDM OOD. It is a collagen scaffold, inducing bone formation for augmentation or filling of soft and/or hard tissue without the use of bone graft.