UPCERA DENTAL TECHNOLOGY

Floor 5, Building B, Tsinghua Information Port, North Area of Hi-tech Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province

+86 755 8473-8473

sales@upcera.com; grey@upcera.com; sheeena@upcera.com

Upcera is a leading provider of dental ceramic solutions, offering personalized, high-quality restoration products and services through innovation and technological advancements. Our values of professionalism, integrity, and innovation have established us as a top player in the oral restoration industry. With a presence in 110 countries and regions. As one of the world’s largest manufacturers of dental zirconia, Upcera maintains a complete industry chain that includes independent research and development, production, sales, and services.
In addition, Upcera offers CADCAM solutions that integrate digital technology into the dental restoration process, providing precise and efficient results. As a result, we can deliver customized restoration solutions that meet the unique needs of each patient. With our comprehensive product and service offerings, Upcera is committed to helping dental professionals improve patient outcomes and satisfaction.

Upcera е водещ доставчик на дентални керамични решения, предлагащ персонализирани, висококачествени продукти и услуги за възстановяване чрез иновации и модерни технологии. Нашите качества като професионализъм, почтеност и иновации ни утвърдиха като водещ производител в индустрията за дентално възстановяване. Ние присъстваме на пазара в 110 държави и региони. Като един от най-големите световни производители на дентален цирконий, Upcera поддържа цялостна индустриална верига, която включва независими изследвания и разработки, производство, продажби и услуги.

Освен това Upcera предлага CAD/CAM решения, които интегрират цифрова технология в процеса на възстановяване на зъбите, осигурявайки прецизни и ефективни резултати. В резултат на това можем да предоставим персонализирани решения за възстановяване, които отговарят на уникалните нужди на всеки пациент. С нашите всеобхватни предложения за продукти и услуги Upcera има за цел да подпомага денталните специалисти да подобрят резултатите и удовлетворението на пациентите.

Представени компании

  • No results found.