DEMAKOM

1113 Sofia, Complex “Iztok” 5, Nikolai Ostrovski Str.

+ 359 2 481 47 21

office@demakom.com

Доставка и сервиз на дентално оборудване – високочестотни дентални кугели /включително и с wireless управление/, интраорални сензори /вкл. и wireless/ с висока реална резолюция, дигитални панорамни апарати, 3D  /CBCT/ дентални скенери за глава,  интраорални камери, дигитализиращи системи/CR/ с фосфорни плаки, дентални столове, компресори, вакуум помпи, амалгам-сепаратори, air-flow системи, интраорални скенери за дигитални отпечатъци, специализиран софтуер за цефалометричен анализ.

Продажба на дезинфектанти, полиращи пудри и пасти, канюли, лъчезащитни средства  и др..

Дистрибутор на:

  • Dürr dental, Германия
  • NewTom, Италия
  • Owandy, Франция
  • Airel Quetin, Франция
  • Oley, Турция/ лъчезащитни средства/
  • Audax, Словения / цеф-анализ софтуер/

Представени компании

  • No results found.