Водещи компании в сферата на медицината и здравето са партньори на изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2023
Скринингови изследвания за диабет се провеждат на изложение БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ / ДЕРМА & EСТЕТИКА
Кои събития фокусират медицинските, денталните и дерматологичните специалисти от 31 май до 2 юни?

7 компании с подкрепа от държавата за участието им в изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2020

Министерство на икономиката в лицето на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще подкрепи участието на 7 български предприятия в изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА ( 7- 9 октомври 2020 г.)

Финансирането е по проект “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”. Дейността съответства на принципите на ефективност и ефикасност на ОПИК 2014-2020.

Специализираните изложения в България са изключително ефективни по отношение постигане на целите на българските производители, като предоставят възможност за представяне на нови продукти, разширяване на бизнес контактите и идентифициране на нови бизнес парньори. Разходите за организация на участието на МСП на панаири и изложения в България са значително по-ниски, а положителният ефект на въздействие за компаниите е чувствително по-висок.

Одобрените за участие в БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2020 български производители са: МЕТЕО ИНЖИНЕРИНГ, АТЛАНТИС, ВОП, ЗЕДА, ГЕВЕЛ-М, МДМ-97 и ХЕРБАМЕДИКА.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>