Билкови екстракти в шипково масло от Тревнеския балкан  
Откриваме повече за iPhysio профил дизайнер и имплант I-Bone в зала 3, щанд D4
Софтуер за ефективна и лесна комуникация между зъболекари и зъботехници

Дентатехника представя интраорален скенер за снемане на дигитален отпечатък

Първата литиево-дисиликатна ПРЕС керамика, с уникалната технология на GC High Density Micronization (HDM)

В LiSi Press се използват равномерно разпръснати микрокристали от литиев дисиликат, за запълване на целия стъклен матрикс, вместо традиционните кристали с по-големи размери, които не се възползват изцяло от предимствата на матриксната структура. Тази уникална технология осигурява на Lisi Press изключителна стабилност, без деформация или намаляване на обема след многократни изпичания. Резултатът е изключителна комбинация от здравина и естетика.

Интраорален скенер за снемане на дигитален отпечатък

Без нужда от отпечатъчни материали, без повторно вземане на отпечатъка. Може да сканираните в естествени цветове, с ясно разграничаване между зъби, гингива и ресторационен материал. Лесно идентифицира препарационните граници и подобрява сканиращия процес. До 1000 3D снимки за коретни геометрични образи. Live 3D Визуализиране – виждате дигиталният образ, изобразен на вашия компютър по време на сканирането. Индикации: корони, мостове, инлеи, онлеи и фасети със  субгингивална препарация.

VITA ENAMIC® се установи в денталната практика от 2013 г. – първата в света хибридна керамика. Уникалната концепция и в новия материал остава същата: порьозен блок от предварително синтерована фина фелдшпатна керамира (86 тегл.%) се инфилтрира с полимер (14 тегл.%).

Новото сега: интегрирано е естествено преливане на цветове в шест фино нюансирани слоя от шийката до режещия ръб. Резултатът е – VITA ENAMIC® multiColor без индивидуализация двойно-мрежовата структура се грижи за високоестетичния вид  на единични възстановявания във фронта и дисталната зона.

Дентатехника ще откриете в зала 3, щанд C 7.