Аспирационни системи от ново поколение
Над 90 лектори се включват в съпътстващите събития на изложения БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА&EСТЕТИКА
Да спрем следите на времето върху кожата

Биоком Трендафилов с безупречна дезинфекция

Биоком Трендафилов се включва в медицинското изложение Булмедика/Булдентал през тази година. Продуктите на компанията ще отриете в Зала 1, щанд С7.

Nocospray & Nocolyse – уникална концепция за дезинфекция, с бактеридно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие.

– Икономична – 1мл е достатъчен за третиране на 1м³ площ;

– Без човешка намеса и необходимост от измиване;

– Ефикасна срещу най-опасните патогени – Escherichia coli, Рseudomonas Aeruginosa, Clostridium difficile, др.

Уредът превръща дезинфектанта в суха мъгла и създава изкуствено течение в стаята, като по този начин позволява дезинфекция, дори на най-недостъпните места.

EnSure & Ultrasnap – система за експресен контрол на хигиената на повърхности за 15 секунди. EnSure & Ultrasnap е идеалната система за рутинен мониторинг на качеството на хигиената и гарантиране сигурността на пациентите.