Иновативни продукти, нова тематика и богата съпътстваща програма – БУЛМЕДИКА /БУЛДЕНТАЛ 2019

Иновативни продукти

Профилактиката, като приоритет в здравеопазването – основен фокус, от 15 до 17 май, в Интер Експо Център

Внедряването на качествено оборудване, апаратура от последно поколение, инструменти и консумативи, в съчетание с иновативните технологии, е от съществено значение за постигане на положителни крайни резултати в областта на медицината. В търсене на най-добрите практики за ефективно лечение, специалистите в областта на медицината и денталната медицина могат да споделят опит и да обменят информация по време на традиционния за бранша ежегоден професионален форум – БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ.

Международният професионален В2В форум с 53-годишна история, ще събере специалистите, от 15 до 17 май в Интер Експо Център. На БУЛМЕДИКА среща си дават производители, вносители, представители, дистрибутори и търговци на медицинско оборудване, обзавеждане, апаратура, инструменти и консумативи. През годините на своето провеждане, БУЛДЕНТАЛ се оформи като професионалния хъб, на който се демонстрират най-модерното дентално оборудване, аспирационни системи, компресори, дентални микроскопи, системи за хигиена и пречистване на водата, юнити и микромотори. За първи път в рамките на БУЛМЕДИКА е включена новата тематика ДЕРМА & ЕСТЕТИКА, с фокус върху новите технологии и апаратура, инструментариум и консумативи за дерматологията и естетичната медицина.

„За изданието през 2019г. отчитаме силен интерес от български и чуждестранни компании, търговски мисии и бизнес делегации“, отчитат организаторите. Повече от 220 ще бъдат участниците през тази година. Сред тях са компании от България, Германия, Португалия, Сингапур, Китай, Тайван, Пакистан, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Турция, Словения, Латвия, Унгария и други. Близо 70 ще бъдат новите участници. Вниманието на посетителите ще привлекат повече от 980 бранда, а приложението на очакваните повече от 280 иновации в сектора ще бъдат демонстрирани пред аудитория от над 13 000 специалисти.

Високотехнологична апаратура и лазерни технологии

Навлизайки със стремителна скорост, сред акцентите в БУЛМЕДИКА са 3D – технологиите. Сред тях са комбинирани апарати за панорамни, цефалографски и 3D изследвания. За създаването на високотехнологични продукти и за прецизни действия, специалистите откриват софтуерни решения. Висок е интересът към преносимите апарати, сред които са ехографите от последно поколение. Интересът на професионалистите приковава най-висок клас рентгенова техника.

Специализираната бизнес платформа БУЛДЕНТАЛ е мястото, на което професионалистите се запознават с последни новости при денталните импланти и имплантни системи, добрите практики в зъболечението, зъботехниката, оралната хигиена и денталните материали, отговарящи на съвременните клинични и анатомични предизвикателства.

Продуктите съчетават механични и биологични свойства с последно поколение материали, като така осигуряват широки възможности за прилагане в различни и сложни клинични случаи. Централно място ще заемат нововъведенията при лазерните технологии, съвременните методи на ендодонтията и други иновации в денталната медицина.

Актуалните теми – фокус на съпътстващата програма

Съпътстващата програма на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ през тази година ще бъде изключително богата, което утвърждава изложението като ценна професионална платформа за повишаване на квалификацията и познанията на специалистите в бранша. В рамките на изложенията  професионалистите ще могат да избират сред различни конференции, презентации и демонстрации, поставящи актуалните за сектора теми.

Обсъждането на актуалните ефективни подходи за профилактика, диагностика и лечебни практики при хората в млада и зряла възраст заляга във фокуса на Втората научно-практическа конференция „Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на съвременното здравеопазване“, инициирана от „Академия Кардиология“ и Арбилис. Конференцията ще протече в две направления - Училище „Здравословен живот“ в дните от 15 до 17 май и „Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностиката и терапията в млада и зряла възраст“  - панел, започващ от 17 до 19 май в Интер Експо Център.

На 16 май ще се проведе семинар на тема „Предизвикателства пред пациентите с пулмонална артериална хипертония“. Лекари, пациенти и журналисти ще дискутират аспектите на рядкото заболяване. Събитието се организира от Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ) и е част от информационната кампания, посветена на Световния ден на заболяването (5 май).

Годишна церемония по награждаване на лекари специалисти в кампанията „Лекарят, който ме вдъхновява“, на специализирания медицински портал Credoweb, ще бъде друг интересен акцент, в рамките на съпътстващата програма на изложението. То ще постави във фокуса си дейността на лекарите, ще бъде организиран и благотворителен търг

В дните на изложението ще се проведат още и специализирани семинари и обучeния от областите имплантология, ендодонтия, хирургия, както и семинари, посветени на стоматологията, денталната хирургия, артериалната хипертония и други. Съпътстващата програма поставя на дневен ред и образната диагностика и рехабилитация, за целите на които ще се провеждат демонстрации на оборудване и лечебни практики. Националната пациентска организация, както и Националната асоциация „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ ще проведат скринингови тестове за социалнозначими заболявания.

От 15 до 17 май, вратите на международни изложения БУЛМЕДИКА, БУЛДЕНТАЛ, ДЕРМА & ЕСТЕТИКА ще бъдат отворени за всички специалисти. Подробна информация за тях ще откриете на bulmedica.bg.

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>