Нови дати за изложение Булмедика/Булдентал/Дерма&Естетика

С оглед извънредната в световен мащаб и страната ни ситуация във връзка с разпространението на коронавирус COVID-19 и съобразно издадените разпореждания от българските институции, въвеждащи съответните рестрикции, бихме искали да Ви уведомим, че изданието на изложение Булмедика /Булдентал /Дерма & Естетика ще се проведе в периода 16-18 септември 2020г.