NATIONAL PATIENTS’ ORGANIZATION

Bulgaria 1142 Sofia, 3, Lyuben Karavelov Str., fl. 3, ap. 5

Национална пациентска организация е най-голямото пациентско обединение в България, включващо над 80 организации, ангажирани с различни социалнозначими и редки заболявания.

НПО е пълноправен член на Европейски пациентски форум (EPF) и на Международната асоциация на пациентските организации (IAPO). Сдружението активно участва в изграждането на европейските и българските политики, като е един от основните инициатори за създаването на PACT – Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване, както и на българското „Партньорство за здраве“ - консултативен орган към МС за сътрудничество на всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването.

Контакти

02 958 95 19
office@npo.bg
https://npo.bg

Features