OVIRON ELECTRONICS

Bulgaria Varna, 7 Todor Penev Str.
3
B1

Овирон ЕООД е високотехнологична компания основана през 2002г. - производител на модерна дентална електроника. Терапевтични апарати - микромотори за ендодонтия, имплантология/хирургия и препарация. Диагностични апарати с широк набор от функции - апекс локация, виталитет скенер, измерване на корозионен потенциал и др. Системи за управление на дентална периферия и диагностика за вграждане в дентални юнити, софтуер за дистанционен мониторинг.

Контакти

+359 52 50 00 85
+359 887 626483
office@ovironelectronics.com
www.ovironelectronics.com

Features