MD MAGAZINE - MEDICAL DIGEST

Bulgaria 60, Osogovo Str.; 1303 Sofia
foyer

Списание МД отразява новостите във всички области на медицината. Основни източници на информация за редакционния му екип са “библиите” на специализираната медицинска литература – списанията Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, British Medcal Association, British Medical Journal, както и още около 100 издания, които отразяват най-новото от научните изследвания и в клиничната парактика в отделните медицински специалности.

МД излиза 6 пъти в годината, има тираж  8000 броя, от които 2800 са персонални платени абонаменти. МД се разпространява и по време на медицински конгреси, конференции и на други специализирани събития.

Абонаментната аудитория на МД включва читатели от всички специалности, тъй като и съдържанието на списанието покрива всички специалности. Най-голям е делът на интернистите, сред които най-многобройни са кардиолози, ендокринолози, гастроентеролози, ревматолози и пулмолози. Другата голяма група са педиатрите, общопрактикуващите лекари, следвани от хирурзи и акушер-гинеколози.

Списанието се получава и в над 140 медицински фирми в България, в държавни организации и в почти всички здравни заведения в страната.

Освен МД Агенция Протос е издател и на специализираните списания Доктор Д (диабетология и метаболитна кардиология) и Кардио Д (кардиология). За пациенти с диабет, техните семейства и грижещите се за тях здравни специалисти Агенция Протос издава и вестник Клуб Д.

Уебсайтът на списанията www.spisaniemd.bg има уникален архив от около 6000 статии.

Контакти

+ 359 (2) 822 04 18
office@protos.bg
http://www.spisaniemd.bg

Features