ESTHETIC MED BG

Bulgaria Plovdiv, 4, Bulgaria Blvd., entr. E, office 13
2
A 18

Естетик-Мед БГ, България е водеща фирма на пазара на eстетични и регенеративни услуги. Тя е специализирана за внедряване на перспесктивни универсални технологии за регенерация на тъкани с висока практична стойност, подходящи за приложение в различни области на медицинската практика на умерена цена (www.esthetic-med.bg).

Plasmolifting®, Русия: това е клетъчна технология за стимулация на регенерацията на тъкани с използване на инжекционна форма на тромбоцитна автоложна плазма (PAP - platelet autologus plasma)(www.plasmolifting.bg; www.). 

Salvecoll®, Италия: това е биодеградируем, биопластичен материал от нативен колаген с напълно запазена тримерна структура, който изпълнява ролята на матрица за насочена тъкани регенерация (www.salvecoll.com; www.salvecoll-med.com ).   

Beco Medical Group, Испания: това са съвременни специализирани високо ефективни апаратни  медико-естетични технологии и системи за неинвазивна регенерация, собствена разработка. (www.becomedical.com).    

Контакти

+359 894 80 17 97; +359 898 53 80 46
info@ethetic-med.bg; esthetic.med.bg@gmail.com
www.esthetic-med.bg; www.plasmolifting.bg; www.salvecoll-med.bg; www.becomedical.bg

Features