DENTIOS

Bulgaria Sofia, 3, Arh.Yordan Milanov Str.
3
C 1

„Дентиос“ ЕООД е бързо развиваща се компания, която предлага материали и консумативи за денталната медицина и зъботехниката: импланти, стоматологични юнити , дентални и портативни рентгени, стоматологични материали и инструменти, костни заместители, мембрани, имплантологични мотори, интраорални камери, компютърни томографи и др.

Контакти

+359 2 4 43 43 49
+359 877 20 07 20
info@dentios.bg
www.dentios.bg

Features

BIOGENESIS

3
C 1
South Korea
2018

DALIM TISSEN

3
C 1
South Korea
2018

DENU

3
C 1
South Korea
2018

DEUTSCHE OSSTEM

3
C 1
Germany
2018

DOF

3
C 1
South Korea
2018

INNIXIM

3
C 1
France
2018

MICRO NX

3
C 1
South Korea
2018

OSSTEM DENTAL CHAIRS

3
C 1
South Korea
2018

OSUNG

3
C 1
South Korea
2018

POSDION

3
C 1
South Korea
2018

TI-OSS

3
C 1
South Korea
2018

TIGRAN

3
C 1
Sweden
2018

VATECH GLOBAL

3
C 1
South Korea
2018